Inici
Informacio
Titulacions
P N Basica
P Recreo PER
P de Yate
P de Vela
Anuncis
Charters
Trasllats
Tramitacions
Links
Barcelona
Sabadell
Girona
Escoles
A Distancia
Contacte

Cursos de Nautica Girona
www.cursosdenautica.com email:info@cursosdenautica.com

 
 Titulacions
 nautiques esportives
 Cursos de Nautica
 Cursos de Patro
Girona

A Girona. Al costat de casa. La forma mes facil i comoda d'aconseguir el teu Titol Nautic de PNB, PEE-PER, IOT. A la teva zona. Truca'ns. Parking propi.

  
 
  Patro d'Embarcacions d'Esbarjo (PEE)
  Patron de Embarcaciones de Recreo (PER)

Atribucions

   Permet el govern d'embarcacions de vela o motor, de fins a 15 metres d'eslora i amb una potencia igual a la homologada per la embarcacio, en navegacions que es facin a la zona compresa entre la costa i la linia traçada paral·lelament a 12 milles, aixi com la navegacio interinsular en l'arxipielag Balear i Canari.

   * Per al govern d'embarcacions a vela, a mes de les practiques establertes per a cada titol (motor), s'hauran de fer 16 hores de practiques a vela i tindran validesa per la resta de titolacions.

Patron de Embarcaciones de Recreo. PER

Cursos a Barcelona, Sabadell, Girona, Tarragona, Cerdanyola, Lleida.

Continguts

NOMENCLATURA NAUTICA
ELEMENTOS DE AMARRE Y FONDEO
SEGURIDAD EN LA MAR
LEGISLACION
BALIZAMIENTO
REGLAMENTOS Y SEÑALES (RIPA)
MANIOBRAS
EMERGENCIAS EN LA MAR
METEOROLOGIA
TEORIA DE NAVEGACION
CARTA DE NAVEGACION

¿Com es l'examen de Patro d'Embarcacions d'Esbarjo?

  L'examen teoric de Patro d'Embarcacions d'Esbarjo consta de 45 preguntes tipus test. Sent el numero de preguntes variable en funcio del apartat, tal i com es detalla a continuacio:

NOMENCLATURA NAUTICA 4 Preguntes
ELEMENTOS DE AMARRE Y FONDEO 2 Preguntes
SEGURIDAD EN LA MAR 4 Preguntes
LEGISLACION 2 Preguntes
BALIZAMIENTO 5 Preguntes
REGLAMENTOS Y SEÑALES (RIPA) 10 Preguntes
MANIOBRAS 2 Preguntes
EMERGENCIAS EN LA MAR 3 Preguntes
METEOROLOGIA 4 Preguntes
TEORIA DE NAVEGACION 5 Preguntes
CARTA DE NAVEGACION 4 Preguntes

Per superar l’examen cal respondre correctament 32 preguntes (maxim 13 errors) i cumplir les seguents condicions eliminatories:  
1) En l’apartat de carta de navegacio s'han de fer com a minim 2 be. 
2) De l’apartat de reglaments como a maxim es poden realitzar 5 errors. 
3) De l’apartat de balizamiento maxim 2 errors.

Condicions

Aprovar l'examen teoric corresponent.
Practiques obligatories a Motor (16 hores)
Practiques obligatories de Radio: 12 hores de Radio operador de curt abast amb validesa per la resta de titolacions.

Atribucions complementaries

Realitzant 24 hores de practiques opcionals, permet el govern d'embarcacions de fins a 24 metres d'eslora i navegacions compreses entre la costa peninsular i les Illes Balears.

 


Per a mes informacio ompli el formulari


Cursos de Nautica Girona

www.cursosdenautica.com

info@cursosdenautica.com


Patron Navegacion Basica PNB Barcelona |
Patron Navegacion Basica PNB Sabadell |
Patron Navegacion Basica PNB Girona |
Patron Navegacion Basica PNB Cerdanyola |
Patron Embarcaciones Recreo PER Barcelona |
Patron Embarcaciones Recreo PER Sabadell |
Patron Embarcaciones Recreo PER Girona |
Patron Embarcaciones Recreo PER Cerdanyola |
Patron Yate Barcelona | Patron Yate Sabadell |
Patron Yate Girona | Patron Yate Cerdanyola |
Patron Vela Barcelona | Patron Vela Sabadell |
Patron Vela Girona | Patron Vela Cerdanyola |
Levante y Murcia | Sur | Banderas |
Mapa Web |