Inici
Informacio
Titulacions
P N Basica
P Recreo PER
P de Yate
P de Vela
Anuncis
Charters
Trasllats
Tramitacions
Links
Barcelona
Sabadell
Girona
Escoles
A Distancia
Contacte

Cursos de Nautica Cerdanyola
www.cursosdenautica.com email:info@cursosdenautica.com

 
 Titulacions
 nautiques esportives
 Cursos de Nautica
 Cursos de Patro
Cerdanyola

A Cerdanyola. Al Valles Occidental. Obten d'una manera divertida el teu Titol Nautic de PNB, PEE-PER, IOT. Vine a peu, passejant. Facil aparcament. Truca'ns.

  
 
  Patro de Navegacio Basica(PNB
  Patron de Navegacion Basica (PNB)

Atribucions

Permet el govern d'embarcacions de fins a 8
metres a motor i vela, amb una potència
igual a la homologada per a l'embarcacio.

També permet el govern de motos d'aigua sense limitació de potència (homologada).

Navegacions de fins a 5 milles d'un port o recer.

Patron de Navegacion Basica. PNB

Cursos a Barcelona, Sabadell, Girona, Tarragona, Cerdanyola, Lleida.

Continguts

NOMENCLATURA NAUTICA
ELEMENTOS DE AMARRE Y FONDEO
SEGURIDAD
LEGISLACION
BALIZAMIENTO
REGLAMENTOS Y SEÑALES (RIPA)

¿Com es l'examen de Patro de Navegacio Basica?

L'examen teòric de Patró de Navegació Básica consta de 27 preguntes tipus test. Sent el número de preguntes variable en funció del apartat, tal i com es detalla a continuació:

NOMENCLATURA NAUTICA 4 Preguntes
ELEMENTOS DE AMARRE Y FONDEO 2 Preguntes
SEGURIDAD 4 Preguntes
LEGISLACION 2 Preguntes
BALIZAMIENTO 5 Preguntes
REGLAMENTOS Y SEÑALES 10 Preguntes

Per superar l’examen cal respondre correctament 17 preguntes (maxim 10 errors) i no realitzar més de 5 errors a l'apartat de Reglamentos i 2 a Balizamiento.

Condicions

Aprovar l'examen teoric corresponent.
Practiques obligatories a Motor (8 hores)
Practiques obligatories de Radio: 4 hores de formacio de radiocomunicacions o be 12 de Radio operador de curt abast amb validesa per la resta de titolacions.

*Practiques opcionals a Vela: 16 hores amb validesa per la resta de titolacions.


Per a mes informacio ompli el formulari


Cursos de Nautica Cerdanyola

www.cursosdenautica.com

info@cursosdenautica.com


Patron Navegacion Basica PNB Barcelona |
Patron Navegacion Basica PNB Sabadell |
Patron Navegacion Basica PNB Girona |
Patron Navegacion Basica PNB Cerdanyola |
Patron Embarcaciones Recreo PER Barcelona |
Patron Embarcaciones Recreo PER Sabadell |
Patron Embarcaciones Recreo PER Girona |
Patron Embarcaciones Recreo PER Cerdanyola |
Patron Yate Barcelona | Patron Yate Sabadell |
Patron Yate Girona | Patron Yate Cerdanyola |
Patron Vela Barcelona | Patron Vela Sabadell |
Patron Vela Girona | Patron Vela Cerdanyola |
Levante y Murcia | Sur | Banderas |
Mapa Web |