Inici
Informacio
Titulacions
P N Basica
P Recreo PER
P de Yate
P de Vela
Anuncis
Charters
Trasllats
Tramitacions
Links
Barcelona
Sabadell
Girona
Escoles
A Distancia
Contacte

Cursos de Nautica Girona
www.cursosdenautica.com email:info@cursosdenautica.com

 
 Titulacions
 nautiques esportives
 Cursos de Nautica
 Cursos de Patro
Girona

A Girona. Al costat de casa. La forma mes facil i comoda d'aconseguir el teu Titol Nautic de PNB, PEE-PER, IOT. A la teva zona. Truca'ns. Parking propi.

  
 
  Patro de Iot - Patron de Yate

Atribucions

   Permet el govern d'embarcacions de vela o motor, de fins a 24 metres d'eslora i amb una potència igual a la homologada per la embarcació, en navegacions que es facin a la zona compresa entre la costa i la línia traçada paral·lelament a 150 milles.

   * Per al govern d'embarcacions a vela, a més de les pràctiques establertes per a cada títol (motor), s'hauran de fer 16 hores com a mínim, en un vaixell de vela. Aquestes pràctiques es realitzaran un cop per a qualsevol dels títols.

Patron de Yate

Cursos a Barcelona, Sabadell, Girona, Tarragona, Cerdanyola, Lleida.

Continguts

SEGURIDAD EN LA MAR
METEOROLOGIA
TEORIA DE LA NAVEGACION
CARTA DE NAVEGACION

¿Com es l'examen de Patro de Iot?

L'examen teoric de Patro de Iot consta de 40 preguntes tipus test. Sent el número de preguntes variable en funcio del apartat, tal i com es detalla a continuacio:

SEGURIDAD EN LA MAR 10 Preguntes
METEOROLOGIA 10 Preguntes
TEORIA DE LA NAVEGACION 10 Preguntes
CARTA DE NAVEGACION 10 Preguntes

Per superar l'examen cal respondre correctament un total de 28 preguntes repartides de la següent forma.
A Seguridad en la Mar maxim 5 errors.
A Meteorologia maxim 5 errors.
A Teoria Navegacion maxim 5 errors.
A Carta de Navegacion maxim 3 errors.

Condicions

Per la seva obtencio es necessari estar en possessio del titol de Patro d'Embarcacions d'Esbarjo (Pee-Per).

Aprovar l'examen teoric corresponent.


Practiques obligatories a Motor (48 hores)
Practiques obligatories de Radio: 12 hores de Radio operador de curt abast amb validesa per a la resta de titolacions.

 


Per a més informació ompli el formulari


Cursos de Nautica Girona

www.cursosdenautica.com

info@cursosdenautica.com


Patron Navegacion Basica PNB Barcelona |
Patron Navegacion Basica PNB Sabadell |
Patron Navegacion Basica PNB Girona |
Patron Navegacion Basica PNB Cerdanyola |
Patron Embarcaciones Recreo PER Barcelona |
Patron Embarcaciones Recreo PER Sabadell |
Patron Embarcaciones Recreo PER Girona |
Patron Embarcaciones Recreo PER Cerdanyola |
Patron Yate Barcelona | Patron Yate Sabadell |
Patron Yate Girona | Patron Yate Cerdanyola |
Patron Vela Barcelona | Patron Vela Sabadell |
Patron Vela Girona | Patron Vela Cerdanyola |
Levante y Murcia | Sur | Banderas |
Mapa Web |